Mgr. Jana Ligocká, DiS., referent oddělení sociálně-právní ochrany dětí v Orlové

- spokojenost a spolupráci s Vámi hodnotím velmi kladně. Líbí se mi Váš přístup, ochota, tolerance, komunikace.

- k péči o děti se mohu vyjádřit také jen kladně. Děti u Vás udělaly velké pokroky, individuální plán dětí je plněn výborně, cíle se daří naplňovat. Děti jsou u Vás spokojené.

- prostředí domova na mě působí moc hezky, člověk se tam cítí jako doma.
- domov působí útulně, pohodově, je tam takový domácí šrumec.
- posun u dětí - ano, výrazná změna

Co Vám chci vzkázat?  Do doby umístění "svých dětí" ve Vašem zařízení jsem se nesetkala s takovým typem zařízení, jako je to Vaše. Oceňuji Váš přístup k práci, to jak jste zapálení pro věc. Přeji Vám hodně osobních a pracovních úspěchů, pozitivní energie, zdraví a  ať se daří naplňovat stanovené cíle, projekty.

 

JP, matka umístěného dítěte

...předem dopisu Vám moc děkuji, že se tak hezky staráte o mého syna.

Jsem velice ráda, že po dobu, po kterou se o něj nemohu starat já, je právě ve vašem dětském domově v Řepišti. Váš dětský domov vyvrátil všechny má mínění o domovech takových. U vás to vypadá jako veliká rodina, kde vládne klid a pohoda. Všechny děti vypadají velice spokojeně a to díky odbornému a laskavému přístupu.

Výběrem školy pro M.... jste mě také velice překvapila, je výborná a i on je, jak se zdá, spokojen. Tolik aktivit a zábavy, si myslím, že neuvidím  v žádném jiném domově. Jsem velice ráda, že je právě u vás. To jediné mě zde ve výkonu trestu nechává klidnou. Po návratu domů budu chtít, ať se mi M.... co nejrychleji vrátí zpět domů, ale to neznamená, že přestanu váš domov navštěvovat, i když bude můj syn zpět doma, budu velice ráda, kyž mi bude umožněno domov i vaše akce pro děti navštěvovat a pomáhat s čím bude třeba a bude to v mých silách. Syn se k vám také bude rád určitě vracet.

 

Mgr. Hana Klapetková, vedoucí odboru sociálních věcí Vítkov

Chtěla bych všem Vašim zaměstnancům poděkovat za příjemné rodinné prostředí a individuální, milý a laskavý přístup k dětem umístěným ve Vašem zařízení. Ve Vašem zařízení má OSPOD Vítkov již více jak půl roku umístěného chlapečka ve věku 6 let s kombinovaným zdravotním postižením. V době umístění do Vašeho zařízení jeho vývoj odpovídal věku dvouletého dítěte.

Díky Vaší pomoci a využívání poznatků z oblasti psychologie, pedagogiky, rehabilitace a využívání dalších netradičních alternativních metod při práci s handicapovanými dětmi došlo k výraznému posunu vývoje chlapce. Chlapec začíná dohánět vrstevníky a hlavně se cítí ve vašem zařízení jako doma. Pracovníci Vašeho domova se mu maximálně věnují a chlapec je považuje za členy rodiny.

Obdivuji trpělivost všech zaměstnanců a važím si toho, co pro děti ve Vašem zařízení všichni děláte i nad rámec stanovené pracovní doby.

 

Veronika Jelínková, matka

Chtěla bych vám vyjádřit poděkování a uznání za práci, kterou odvádíte při vedení domova, výchově dětí a vstřícný přístup v době, kdy jsem měla dceru u Vás v domově. Byla jsem v těžké životní situaci, když mi byla dcera převzata do vaší péče. Díky Vašemu pochopení, jsem měla možnost vídat dceru vždy, kdy to bylo možné. Byli jste velmi aktivní a vstřícní vždy, kdy byla možnost vzít si dceru na víkend, nebo prázdniny. Vážím si také Vaší nabídky strávit víkend u Vás v domově, kterou jsem využila, abych mohla porovnat chování a jednání dcery u Vás v domově a když je u mně doma. Také dcera vzpomíná na domov pozitivně.

Když jsem splnila podmínky pro to, abyych mohla mít dceru zpět ve své péči, hodně jste mi pomáhali svým přístupem a radami. Také poté, co mám dceru ve své péči, jste mi nabídli pomocnou ruku. Dnes už mám dceru doma a cítím velkou vděčnost vůči Vám, protože bez Vaší podpory, by to šlo velice těžce.

 

Petra Welserová – učitelka v MŠ Petřvald

Velice obdivuji péči o děti, podle mého názoru je to velmi náročná a obětavá práce. Líbí se mi velká samostatnost u dětí, dodržování režimu, pravidel a mantinelů – což je velmi prospěšné nejen pro děti.

 

Kateřina Hodulíková – rodičovská dovolená

Líbí se mi velká zahrada spojená s hřištěm, na kterém si děti rády hrají. Možná bych ocenila, kdyby měly nějaké zvířátko, o které by se staraly. Je vidět velká samostatnost u dětí, hlavně u stolování.

 

Eva Vasilová – asistentka pedagoga ZŠ Velká Polom

V tomto rodinném dětském domově se mi líbí úžasné spolužití, komunikace a spolupráce dětí s různými osudy i různým postižením. Líbí se mi i to v jakém místě je domov situován. Příjemné okolí pro život dětí s pěknou zahradou i hřištěm. Možnost navštěvovat blízký les. Celkově je to obdivuhodná práce, která by měla být dostatečně oceněna.

 

PhDr. Hana Stachová uvedla ve svém vyjádření :

V rámci působení ve vašem DD se setkávám s něčím, co není ani v podobných zařízeních zcela běžné. Děti mají svůj řád, režim, své povinnosti si bez jakýchkoliv problémů plní. Mají zde něco, o čem se jim do jejich nástupu u Vás ani nesnilo. Ve vyšetřeních,  které jsem s dětmi prováděla (týkaly se rodinných vztahů a vazeb k nim nejbližších osob), jste se Vy, Váš manžel i syn, stejně jako ostatní děti umisťovali v pozitivních vztazích na prvním místě, velmi často i před pokrevnými příbuznými. Váš režim považuji za velmi přínosný, děti se zde učí tomu, co budou ve svém životě potřebovat. Setkávám se u vás s výjimečnými vztahy lásky, chápání dětského světa, sounáležitostí.

 

Mgr. Lydie Nevřelová – vedoucí sociální práce Klokánek Dolní Benešov

Po několikerých  setkáních uvedla (konkrétně k dětem Ti....) … je jednoznačné, že děti se v novém stabilním, emocionálně vřelém prostředí cítí velice dobře. Největší posun byl znát podle jejich slov na Esterce, což dokázaly i nová psychologická vyšetření, které vypracovali nezávislí psychologové, kteří do té doby neznali smutnou situaci dětí.

 

Mgr. Kateřina Ožanová, psycholog SPC

…péče pěstounů se jeví pedagogickým pracovníkům jako velmi dobrá. Děti o nich hezky hovoří, projevují pozitivní emoce, radují se, když je paní Filatová přijede vyzvednout.

 

Jana Lancová, soc. pracovnice SPOD

Chtěla bych vám poděkovat za profesionální péči o nezl. Adélu Z......, která byla umístěna ve vašem zařízení. Již po předchozí velmi dobré zkušenosti  s vaším domovem jsem byla velmi ráda, že nezl. Adéla byla umístěna právě k vám. Domnívám se, že Vaše fundovaná péče jak po stránce psychické, tak po stránce fyzické je nesrovnatelná s jinými zařízeními. Zařízení rodinného typu, kterým je Váš domov, je to nejlepší, co mohlo Adélku v její svízelné sitaci potkat…….