Studenti Ostravské univerzity v Ostravě

4.12.2014 nám byl slavnostně předán certifikát k udělení statutu Fakultní instituce Ostravské univerzity v Ostravě. Po dobu tří let budeme zajišťovat odborné praxe a výzkumné činnosti studentů Ostravské univerzity.

Odborná praxe v instituci je kvalitní po stránce obsahové, z hlediska uplatňování moderních forem a metod i po stránce materiálního a technického zabezpečení. Fakultní instituce umožňuje odborné praxe studentům OU na základě dílčích smluv o zajištění praxí mezi fakultní institucí a fakultou OU.

 

Studenti vyšší odborné školy

Cílem praxe je seznámit studenta s činností zařízení, jeho jednotlivých úseků a zaměstnanců v oblasti sociální práce a umožnit mu praktickou aplikaci jeho teoretických znalostí. Praxe je bezplatná a studentovi nenáleží za výkon mzda ani jiná odměna.

Student může být pověřován činnostmi a úkoly, které souvisejí s kvalifikací a kompetencemi, ke kterým vede jeho odborné vzdělání.

 

Praxe bude vykonána v sídle zařízení.