Dětský domov bl.M.A.Kratochvílové v Řepišti

Naše společnost již delší dobu usiluje o to, aby každé dítě dostalo šanci vyrůstat v prostředí rodiny, vlastní nebo náhradní. Do pěstounských rodin se převážně umisťují děti bez závažných handicapů. Je to přirozené, protože  pěstouni často nemají odborné znalosti, vzdělání ani vhodné podmínky (např.bezbariérovost). V našem rodinném domově můžeme dát šanci na rodinný život i dětem s vážnějšími formami postižení i multihandicapy.

Dětský domov bl.M.A.Kratochvílové v Řepišti je švýcarským typem domova, kde v čele zařízení stojí manželský pár, který je neměnnou jistotou umístěných dětí.  Obrovskou výhodou našeho zařízení je tým odborníků z oblasti speciální pedagogiky, psychologie a rehabilitace, kteří se snaží odbornými, ale netradičními formami péče zajistit adekvátní rozvoj našich svěřenců. Domov se nachází v malebném prostředí Podbeskydí v okrese Frýdek Místek.

V případě zájmu biologických rodičů poskytujeme nejen možnost setkání s dětmi, ale také poradenství v různých oblastech a společnou terapii s dětmi.

Nadstandardní nabídkou v péči o psychický a smyslový rozvoj dětí je špičkově vybavené Snoezelen prostředí, jehož provoz zajišťuje mezinárodní lektorka Snoezelen terapie.

Adekvátní vývoj dětí ještě umocňuje každodenní styk s domácími zvířaty, které v domově chováme a o které děti mají příležitost se starat.

Provoz domova byl zahájen v září 2005 a od té doby prošly péčí domova desítky dětí s různými formami postižení, především lehkým a středně těžkým stupněm mentální retardace, autismem, Downovým syndromem, epilepsií, syndromem FAS aj.. Posloupnost péče po dovršení plnoletosti bude zajištěna v blízkosti našeho domova, kde vznikne chráněné bydlení pro mladé lidi se znevýhodněním.

 

Kdo jsou naše děti?

Zkrátka jsou to naše děti. Mají podobné záliby a oblíbené pohádky i filmy, jako děti z běžných rodin. Stejné touhy a přání, moc si přejí, aby je někdo miloval, nejvíce touží po lásce vlastních rodíčů. Tato touha není vždy naplněna a pak je důležitý, každý pohled do očí, rozhovor a společně strávený čas s lidmi, kterým mohou věřit.

V sousedství mají spoustu kamarádů a jejich rodiče jsou velmi milí lidé, kteří se podílejí na přátelství našich dětí se svými dětmi. Společné oslavy narozenin, návštěvy v rodinách jsou běžnou praxí každodenního života v našem milém Řepišti na Rakovci, kde s dětmi žijeme.

Do školy chodí děti moc rády, mají tam své kamarády, ale i když se  ve škole snaží, často se jim nedaří. To ale neznamená, že by nebyly šikovné, hrají na hudební nástroje, docházejí do výtvarky mají své koníčky a milují různé sportovní aktivity, to všechno jim umožňuje budovat dobré vztahy s dětmi
ve škole i s vyučujícími.

Naše děti mají jednu velkou přednost jsou to slušně vychované milé děti, které si rády hrají a užívají si života v rámci možností.